Vyhodnocení spotřeby osobní lodi

Dostupnost: A P C B | Kategorie: Diplomové, bakalářské práce  | Tento dokument chci!

Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací programu pro vyhodnocení spotřeby osobní lodi pomocí řídícího systému Siemens Simatic S7-200 a dotykového ovládacího panelu Weintek Easy View MT8150X. Součástí je teoretické shrnutí vlastností a parametrů řídících automatů a způsobu jejich programování. Práce obsahuje popis návrhu výpočetního algoritmu, blokového schématu zapojení a testovacího vizualizačního softwaru. Větší část této publikace je věnována podrobnému popisu programu automatu a jeho vizualizaci, především měření spotřeby, vzdálenosti, průměrné rychlosti a rychlosti a směru větru. V závěru je uveden postup při realizaci a měření na osobních lodích na Brněnské přehradě včetně vyhodnocení stažených dat.


Jak získat tento dokument?