Doporučené aplikace stanovení modulu C pro jednotlivé typy technologií výroby elektřiny v KVET

Dostupnost: A P C B | Kategorie: Tisková zpráva  | Tento dokument chci!

Zákon č. 165/2012 Sb. vyhl.č. 453/20120Sb. Metodické pokyny pro určení množství elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla (KVET) podle vyhl č. 453/2012 Sb. Parní teplárna s protitlakou turbínou. Způsob určení množství elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla. Určení množství elektřiny vázané na dodávku užitečného tepla. Parní teplárna s protitlakou turbínou a externím zdrojem energie. Způsob určení množství elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla.


Jak získat tento dokument?