Analyzátor elektrických sítí NA96 Schrack

Dostupnost: A P C B | Kategorie: Leták / Datasheet  | Tento dokument chci!

Analyzátory elektrických sítí NA96 (MGF39000) a NA96HD+ (MGF39001) jsou určeny k měření elektrických veličin v sítíchnízkeho napětí. V závislosti na způsobu připojení přístroje je možné vykonávat měření ve 3-vodičové nebo 4-vodičovétrojfázové síti s nerovnoměrným zatížením, jakož i v 1-fázové síti. Přístroj se dá připojit přímo na napětí až do500V/MGF39000, popř. do 690V/MGF39001, (trojfázová síť - združené napětí), případně sa dá provozovat přes napěťovýměnič, maximálně 1000V primárně u MGF39000 nebo 300000V u MGF390001. Připojení externích proudových měničů musíbýt provedeno podle schématu elektrického zapojení.


Jak získat tento dokument?