ZÁKON 406/2000 Sb., o hospodaření energií

Dostupnost: A P C B | Kategorie: Zákon, vyhláška  | Tento dokument chci!

Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství 1) (dále jen „Společenství“) a stanoví a) některá opatření pro zvyšování hospodárnosti užití energie a povinnosti fyzických a právnických osobpři nakládání s energií, b) pravidla pro tvorbu Státní energetické koncepce, Územní energetické koncepce a Státního programuna podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie, c) požadavky na ekodesign energetických spotřebičů.


Jak získat tento dokument?