Sluneční domy

Dostupnost: A P C B | Kategorie: Kniha  | Tento dokument chci!

Vuplynulých desetiletích jsme si zvykli na to, že energie v podobě tepla a elektřiny je všeobecně dostupná a poměrně levná. Vedlo nás to (ave značné míře stále ještě vede) k přezíravému postoji k šetření energií. Nyní začínáme sklízet první hořké plody naší lehkovážnosti - vyčerpávání energetických zdrojů, zesilování skleníkového efektu a hrozící klimatické změny, znečištěné ovzduší, rostoucí hromady radioaktivního odpadu, kyselý déšť a mrtvé lesy. Varující výčet by mohl ještě pokračovat.I když nám vysokou spotřebu energie nevyúčtuje přímo ...


Jak získat tento dokument?