SEI informace 1986/4 (Právní úprava využití atomové energie)

Dostupnost: A P C B | Kategorie: Firemní tiskovina  | Tento dokument chci!

Zabezpečování energetických zdrojů pro rozvoj čs. socialistické společnosti pat­ří k jedné z néjsložitějších otázek. Za současných vnitřních a zejména složitých vnějších podmínek je základní podmínkou rozvoje přechod na intenzifikaci, struktu­rální přeměny v národním hospodářství a vysokou hospodárnost ve všech sférách užití ...


Jak získat tento dokument?