Společnost ABB získala zakázku pro tepelnou elektrárnu v Turecku v hodnotě 35 milionů USD

Dostupnost: A P C B | Kategorie: Tisková zpráva  | Tento dokument chci!

Curych, Švýcarsko, 3. září 2012 Energetické a automatizační řešení umožňuje efektivní a spolehlivý provoz elektrárny


Jak získat tento dokument?