Česká firma ZAT dnes podepsala memorandum o spolupráci s ruskou společností AKME-Engineering

Dostupnost: A P C B | Kategorie: Tisková zpráva  | Tento dokument chci!

Společnost ZAT tím získá nové zakázky v oblasti malých jaderných zdrojů. Zástupci firmy ZAT před hodinou podepsali s ruskou společností AKME-Engineering memorandum o vzájemné spolupráci při dodávkách do jaderné energetiky. Díky navázání spolupráce se může společnost ZAT prosadit na nových trzích v oblasti malých jaderných zdrojů.


Jak získat tento dokument?