Diagnostika energetických zařízení paroplynového bloku ve Vřesové

Dostupnost: A P C B | Kategorie: Diplomové, bakalářské práce  |

Chce-li být podnik prosperující v tržním hospodárství musí poskytovat konkurence schopné produkty a služby. V našem prípade se jedná prevážne o elektroenergii (výkonovou hladinu, certifikované služby – primární, sekundární potažmo terciální regulace). Havárie zarízení (bloku) prináší velké ekonomické ztráty podniku, jelikož smlouvy uzavírané v elektroenergetice bývají dlouhodobé a jejich nedodržení je striktne penalizováno. Z techto duvodu se do popredí provozování zarízení dostává otázka spolehlivosti, která je vždy kompromisem s ekonomickou otázkou ...


Jak získat tento dokument?