Průkaz energetické náročnosti

Dostupnost: A P C B | Kategorie: Firemní tiskovina  | Tento dokument chci!

Zákon č. 406/2000Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, jehož novela vstupuje v platnost 1.1.2013, definuje pojem průkaz energetické náročnosti. Průkazem energetické náročnosti (dále průkaz) se rozumí dokument, který obsahuje stanovené informace oenergetické náročnosti budovy nebo ucelené části budovy (např.bytu). Průkaz zařadí danou nemovitost do tzv. třídy energetické náročnosti od A (mi ...


Jak získat tento dokument?