Vysokorychlostní přepínač dat

Dostupnost: A P C B | Kategorie: Diplomové, bakalářské práce  |

Diplomová práce je zaměřena na návrh ethernetového vysokorychlostního přepínačedat, který je založený na obvodu FPGA. Přepínač bude schopný rozdělit datový toktvořený ethernetovými rámci na dva toky s polovičním datovým tokem.


Jak získat tento dokument?