Systém směrování na více bran pomocí směrovače Mikrotik

Dostupnost: A P C B | Kategorie: Seminární práce  | Tento dokument chci!

Cílem diplomové práce je navrhnout a realizovat systém automatického vyvažování datového toku paketů s využitím směrovače s operačním systémem Mikrotik Router OS . Navržené řešení musí zajistit rozložení směrování toku do více bran s dynamickým dělením na základě aktuální přenosové rychlosti. Součástí návrhu musí být také řešení všech problémů spojených s přepínáním bran.


Jak získat tento dokument?