ČSN 34 2040 Předpisy pro ochranu sdělovacích a zabezpečovacích vedení a zařízení před nebezpečnými a rušivými vlivy elektrické trakce 25kV, 50Hz

Dostupnost: A P C B | Kategorie: Norma  | Tento dokument chci!

Norma platí pro výpočet nebezpečných a rušivých vlivů elektrické trakce 25kV, 50Hz na sdělovací a zabezpečovací vedení a zařízení a proochranu sdělovacích a zabezpečovacích vedení a zařízení před těmito vlivy. Platí pro zařízení a vedení již postavená i nově zřizovaná, jež jsouv oblasti vlivu elektrické trakce 25kV, 50Hz. Pokud ochrana sdělovacích a zabezpečovacích vedení a zařízení byla vyprojektována a provedena podle předpisu ČSD T 31/1, není třeba provádět nových opatření. Výjimky z této normy povoluje federální ministerstvo dopravy.


Jak získat tento dokument?