PNE 18 4310 Standardizované informační soubory dispečerských řídicích systémů

Dostupnost: A P C B | Kategorie: Norma  | Tento dokument chci!

Tato norma platí pro navrhování a realizaci informačních souborů ve sledovaných a řízených stanicích distribuční soustavy s ohledem na potřeby dispečerských řídicích systémů Provozovatele distribuční sou-stavy (dále PDS) a pro optimalizaci těchto informačních souborů z hlediska přenosu do řídicích center PDS.

Vaše aktuální přihlášení do portálu neumožňuje zobrazit detaily tohoto zdroje, který autor neurčil pro veřejné šíření.