M1T455 můstek k měření kapacitních nerovnováh a kapacit

Dostupnost: A P C B | Kategorie: Návody k obsluze  | Tento dokument chci!

Můstek M1T455 je určen k měření kapacitních nerovnováh a kapacit metalických telekomunikačních kabelů při jejich kontrole, při vyhledávání závad a při opravách v místních telekomunikačních sítích. Měření kapacitních nerovnováh můstkovou metodou jednofrekvenční měření na kmitočtu 800Hz číslicové i analogové zobrazení při měření kapacitních nerovnováh K1, K2, K3, E1, E2 a E3 do ±1,999 nFs rozlišením 1 pF možnost posunutí měřicího rozsahu o ±2,000 nF kompenzace kapacitních nerovnováh měřicího kabelu min. o ±40 pF ...