POF - POLYMEROVÁ OPTICKÁ VLÁKNA

Dostupnost: A P C B | Kategorie: Diplomové, bakalářské práce  | Tento dokument chci!

Tato práce se zameruje na polymerová optická vlákna (POF). Jsou v ní popsány základnívlastnosti polymerových optických vláken, materiály pro výrobu a metody výrobníchprocesu. V dalších kapitolách jsou uvedena jednotlivá vlákna, která se liší rozdílnými indexylomu a prumerem vlákna. Také jsou rozebrány konektory používané pro spojování. Jakovelmi vhodné pro domácí instalaci se hodí rešení bez konektoru Optolock. Dále jsou uvedenyoblasti, kde je možné použít ...


Jak získat tento dokument?