ČSN 34 2090 Základní předpisy pro elektrická železniční sdělovací zařízení

Dostupnost: A P C B | Kategorie: Norma  | Tento dokument chci!

Tato norma stanoví základní technické požadavky na železniční sdělovací zařízení celostátních drah. 1) Norma platí i pro sdělovací zařízení jiných drah 2), pokud z provozních důvodů musí umožňovat spojení s železničním sdělovacím zařízením celostátních drah. Norma platí pro nově zřizovaná železniční sdělovací zařízení a pro podstatná rozšíření nebo úplné rekonstrukce zařízení již postavených. Železniční sdělovací zařízení vybudovaná před účinností této normy se musí podle ní upravit, mají-li závady, které ohrožují zdraví osob nebo bezpečnost věcí nebo ruší-li provoz jiných zařízení.


Jak získat tento dokument?