ČSN 34 3112 Bezpečnostní předpisy pro práci na trakčním vedení tramvají a trolejbusů

Dostupnost: A P C B | Kategorie: Norma  | Tento dokument chci!

Tato norma doplňuje ustanovení ČSN 34 3100. Stanoví podrobnější bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na trolejovém vedení tramvajía trolejbusů s napětím do 1kV, pro projekční, montážní nebo stavební práce a práce na zpětném kolejnicovém vedení tramvají a pro činnost v blízkosti těchto vedení (dále jen trakční vedení). Norma platí pro zkoušení pracovních prostředků a pro práce na nově budovaných i stávajících vedeních. Pokud nelze vyhovět u stávajících zařízení ...


Jak získat tento dokument?