Přehled zdrojů podle firmy nebo vydavatele

Do vyhledávacího pole zadejte alespoň dva znaky a bude vám nabídnut seznam vydavatelství a firem. Po vybrání konkrétní položky bude zobrazen seznam všech dostupných zdrojů dané společnosti nebo vydavatele.


Zdroje poskytované vydavatelem Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

A P C B Druhý ročník unikátního setkání Summit Koncepce BIM se uskuteční v roce 2021. Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (2020)

Z letošního roku se přesouvá na 18. listopadu 2021Přes veškerou snahu organizátorů v letošním plánovaném termínu nebude možné uskutečnit druhý ročník Summitu Koncepce BIM. Návštěvníci konference z řad všech stavebních profesí ale o unikátní setkání se zástupci vlád a státní správy řady evropských zemí i Česka nepřijdou. Druhý ročník se uskuteční v novém termínu 18. listopadu 2021. Bude se tak ko ...

A P C B ČAS - Věstník 2020-9 Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (2020)

A P C B BIM a memorandum o spolupráci Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (2020)

A P C B ČAS - Věstník 2020-8 Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (2020)

A P C B ČAS - Věstník 2020-7 Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (2020)

A P C B ČAS - Věstník 2020-6 Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (2020)

A P C B ČAS - Věstník 2020-5 Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (2020)

A P C B ČAS - Věstník 2020-1 Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (2020)

A P C B ČAS - Věstník 2019-10 Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (2019)

A P C B ČAS - Věstník 2019-9 Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (2019)