Elektřina slouží i škodí

Dostupnost: A P C B | Kategorie: Kniha  | Tento dokument chci!

Výklad elektrotechnických předpisů v zrcadle skutečných příběhů. Tato kniha je určena každému, kdo přichází do styku s elektrickým zařízením. V zrcadle skutečných příhod odhaluje chyby, jichž se při obsluze, údržbě a montáži elektrických zařízení dopouštíme. Bude namnoze poučením i pro četné odborníky, neboť na příkladech z praxe se poučí, jak důležité je přesně zachovávat všechny elektrotechnické předpisy. Každá příhoda je doplněna rozborem, aby bylo úplně jasné, které předpisy byly porušeny, a proč k nehodě došlo.Lektor:


Jak získat tento dokument?