Výkladový slovník výpočetní techniky a komunikací

Dostupnost: A P C B | Kategorie: Kniha  | Tento dokument chci!

Výkladový slovník výpočetní techniky a komunikací je v naší počítačové literatuře ojedinělým dílem. Veškerá dosudu nás vydávaná slovníková díla se soustřeďovala pouze na anglické termínya na jejich překlad či výkladové vysvětlení. Náš Výkladový slovník však v sobě zahrnuje veškerou odbornou terminologii bez ohledu na její zemi původu - vodítkem byla pouze rozšířenost příslušných pojmů v odborné literatuře.


Jak získat tento dokument?