Návod k obsluze Telefonní přístroj handsfree EASYCOM ] SP622800

Dostupnost: A P C B | Kategorie: Montážní návody  | Tento dokument chci!

Ovládací prvky přístroje (viz. obr.) jsou následující: Tlačítko pro ovládání elektrického zámku dveří Tlačítko AUDIO/LED. Blikající LED dioda umístěná v tlačítku indikuje příchozí hovor. Stisknutím tlačítka lze zahájit hovor – LED dioda svítí trvale. Opětovným stiskem tlačítka lze hovor přerušit nebo ukončit.