SCHRACK - Datová technika

Dostupnost: A P C B | Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

V současné době jsou pla tné tři základní normy týkající se s trukturované kabeláže a jejíh o návrhu. Jsou rozděleny teritoriálně : 1. ISO/l EC 11801 2. vydání (2002) - mezinárodní platnost 2. EN 5 0173-1 (2 0 0 3 ) - platnost na území členských států Evropské unie 3. TIA/EIA 568 - platnost na území Spojených států amerických Uvedené normy mají spoustu společných věcí, nicméně se liší podle teritoriálních zvyklostí. Americká norma např. nerozlišuje mezi pojmy kategorie a třída. V evropských normách platí předpoklad, že ...