Kabelový můstek M1T 450 slouží pro měření vlastností kabelů a pro lokalizaci závad

Dostupnost: A P C B | Kategorie: Návody k obsluze  | Tento dokument chci!

Kabelový můstek M1T 450 slouží pro měření některých vlastností kabelů a pro lokalizaci závad na nich. Lze jím měřit můstkovou metodou od nuly do 120 kohm, izolační odpory výchylkovou metodou od nuly do 10 Gohm. Lokalizaci závad lze provádět metodou Varleyovou, Murrayovou a jejich obměnami. Vlastní měřicí most je napájen z vlastních zdrojů buď stejnosměrným napětím o velikosti přibližně 10 V nebo 100 V, nebo střídavým napětím 1 V / 800 Hz, nebo impulsním napětím 120 V / 1,7 Hz. Pro zaměřování vysokoohmových závad lze použít vnější stejnosměrný zdroj o napětí maximálně ...