Vnější a vnitřní ochrana před bleskem

Dostupnost: A P C B | Kategorie: Kniha  | Tento dokument chci!

(druhé - aktualizované vydání) Prv úspěšný návrh hromosvodu a ochran před přepětím je důležité pochopit logiku celého systému.Nelze vymyslet žádný univerzální postup, podle kterého by se dal celý systém navrhnout. Systém ochranynebude nikdy navrhovat počítač, který bychom nakrmili odpověďmi na spoustu otázek. Každý dobrý systémbude navržen člověkem, který ví, co je jeho cílem, ví, ja k věci fungují, a doliáže si představit, co se přiúdem blesku děje.Příručka je rozdělena na dvě části.


Jak získat tento dokument?