ČSN EN 62305-4 Elektrické a elektronické systémy ve stavbách

Dostupnost: A P C B | Kategorie: Norma  | Tento dokument chci!

Blesk jako příčina škod vykazuje velmi vysokou energii. Údery blesku uvolňují energii o mnoha stovkáchmegajoulů. Když se to porovná s milijouly, které mohou již ovlivnit citlivé elektronické přístroje v elektrickýcha elektronických systémech ve stavbách, je zřejmé, že budou nutná dodatečná ochranná opatření k ochraněněkterých zařízení.Nutnost této mezinárodní normy vyplývá z rostoucích nákladů poruch elektrických a elektronických systémů,které jsou způsobeny elektromagnetickými účinky úderu ...

Vaše aktuální přihlášení do portálu neumožňuje zobrazit detaily tohoto zdroje, který autor neurčil pro veřejné šíření.