Předpis technologie Montáže hromosvodů

Dostupnost: A P C B | Kategorie: Montážní návody  | Tento dokument chci!

Tento montážní předpis je určen pro informaci montérům o stávajících předpisech pro montážhromosvodů. Montér nesmí při provádění montáže bez předcházejícího souhlasu projektanta provést žádnézměny.O ochraně proti blesku rozhodují faktory, jako např. ohrožení osob, důležitost objektu, pravděpodobnostzásahu bleskem apod. Zásadně se proto hromosvodový systém instaluje na vyšších obytných domech,kostelech a jiných veřejných budovách, ve kterých se zdržuje větší množství lidí. Dále na objektech jejichžprovoz je veřejném zájmu, jako jsou elektrárny, vodárny apod. a v takových případech kdy by mohl bleskzpůsobit větší škody (sklady pohonných hmot, umělecké objekty, provozní budovy apod.)

Vaše aktuální přihlášení do portálu neumožňuje zobrazit detaily tohoto zdroje, který autor neurčil pro veřejné šíření.