DEHNclip

Dostupnost: A P C B | Kategorie: Časopis  | Tento dokument chci!

Cvak, Cvak a Cvak – a je to. Každý, kdo se již jednou ve výkopu snažil navzájem spojit armovací železa tak, aby vše uvedl na jeden spolecný potenciál a vybudoval základový zemnič, ví, že to není tak jednoduchá práce jako vytvorení vnejší ochrany pred bleskem v její nadzemní cásti.