Předpis technologie - Montáže zemnících soustav a ochranných vodičů

Dostupnost: A P C B | Kategorie: Montážní návody  | Tento dokument chci!

Tento předpis pro technologii slouží jako praktická montážní příručka při realizacizemních soustav a montáži a použití ochranných vodičů podle ČSN 332000-4-41.Předpis předpokládá faktickou znalost normy ČSN 332000-4-41, ČSN 332000-5-54 avyhlášky 50/1978 Sb. Východiskem pro tento předpoklad je přezkoušení pracovníků,oprávněných k montáži el. zařízení podle vyhlášky 50/1978 Sb. a jejich kvalifikace jakoosob znalých s vyšší kvalifikací. Předpis tedy v žádném případě nemůže normy suplovat.

Vaše aktuální přihlášení do portálu neumožňuje zobrazit detaily tohoto zdroje, který autor neurčil pro veřejné šíření.