PU 193 pro měření zemničů a uzemňovacích soustav

Dostupnost: A P C B | Kategorie: Návody k obsluze  | Tento dokument chci!

Přístroj PU 193 je určen především pro měření zemničů a uzemňovacích soustav. Konstrukce přístroje odpovídá ČSN EN 61557- 5 Přístroj odpovídá požadavkům elektromagnetické kompatibility dle ČSN EN 61326–1 Přístrojem lze měřit: - zemní odpor do 20kohm standardní třívodičovou (čtyřvodičovou) metodou s možností změny frekvence měřicího signálu- zemní odpor pomocí vysílacích a měřicích kleští- zemní odpor pomocí sond a měřicích kleští – selektivně- rezistivitu půdy do ...