PU 183.1 pro měření zemničů a uzemňovacích soustav

Dostupnost: A P C B | Kategorie: Návody k obsluze  | Tento dokument chci!

Přístroj PU 183.1 je určen pro měření zemničů a uzemňovacích soustav. Konstrukce přístroje odpovídá ČSN EN 61557- 5 Přístroj odpovídá požadavkům elektromagnetické kompatibility dle ČSN EN 61326 – 1 Přístrojem lze měřit: - zemní odpor do 2kW standardní třívodičovou (čtyřvodičovou) metodou- rezistivitu půdy (výpočtem z naměřeného odporu a vzdálenosti měřicích sond)- odpor bezindukčních rezistorů do 2 kW- indikovat sériové rušivé napětí, velký odpor sondy a pomocného zemniče ...