DEHN Základnový zemnič

Dostupnost: A P C B | Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Funkční uzemňovací soustava je elementárním prvkem elektroinstalace ve všech budovách a novostavbách. Je důležitým základem pro bezpečnost a správné fungování všech instalací v objektu, jako např. pro ochranu osob (dosažení vhodných podmínek pro vypnutí elektrických zařízení a pro ochranné pospojování), systémy napájení elektrickou energií, elektronická informačně technická zařízení, ochranu před bleskem, ochranu před přepětím, opatření v rámci dosažení elektromagnetické kompatibility, uzemnění antén. Zřizování a provoz výše uvedených instalací se řídí předpisy a doporučeními na ochranu osob a zajištění spolehlivého provozu elektrického zařízení.