Montážní návod Hromosvod a uzemnění

Dostupnost: A P C B | Kategorie: Montážní návody  |

Hromosvod a uzemnění se zřizuje pro ochranu objektů a ostatních zařízení před bleskem, zabraňuje ohrožení osob a většině škod na objektech a jejich obsahu, (požárům, výbuchům nebo tříštivým účinkům) které by jinak mohly vzniknout. Dále před úrazem elektřinou, přepětím a pro správnou činnost elektrických zařízení a splňovalo požadavky bezpečnosti. Zajišťuje se zemnící soustavou ...

Vaše aktuální přihlášení do portálu neumožňuje zobrazit detaily tohoto zdroje, který autor neurčil pro veřejné šíření.