ČSN 34 3801 Zprávy o revizi elektrických zařízení a hromosvodů

Dostupnost: A P C B | Kategorie: Norma  | Tento dokument chci!

Tato norma platí pro zprávy o revizi elektrických zařízení a hromosvodů podle ČSN 34 3800 a stanoví úpravu jednotlivých tiskopisů pro tyto zprávy. Vyhotovení zprávy o revizi. Zpráva o revizi musí být sepsána v plném rozsahu, aby z ní byl patrný ...


Jak získat tento dokument?