Přehled zdrojů podle firmy nebo vydavatele

Do vyhledávacího pole zadejte alespoň dva znaky a bude vám nabídnut seznam vydavatelství a firem. Po vybrání konkrétní položky bude zobrazen seznam všech dostupných zdrojů dané společnosti nebo vydavatele.


Zdroje poskytované vydavatelem - Neznámý vydavatel

A P C B Polní telefon - Neznámý vydavatel

A P C B Osoby znalé na Slovensku a jejich praxe - Neznámý vydavatel

... odbornost získá pracovník bez elektrotechnické kvalifikace (vzdělání) kterého organizace prokazatelně seznámila s předpisy na činnosti určitých elektrických zařízení, upozornila jej na možné ohrožení těmito zařízeními a seznámila jej s poskytováním první (poslední) pomoci při úrazech elektřinou. Poučení a zacvičení ...

A P C B Značky pro elektrotechnická schémata - Neznámý vydavatel

Soubor mezinárodních norem obsahující značky IEC 617 byl novelizován v 6/96, schválen jako evropská norma s označením EN 60617 a vydán jako soubor českých technických norem ČSN EN 60617 (části 2 až 11) 01 3390.

A P C B Jeden „drát“ by stačil pro celou ČR? - Neznámý vydavatel (2019)

A P C B Chytrá města, chytřejší energie - Neznámý vydavatel (2017)

Budoucnost naší planety leží v chytrých městech (Smart Cities). Kontroverzní, ale určitě pravdivé. Současný způsob organizace většiny měst vzhledem k dopadu na životní prostředí a exponenciálnímu nárůstu světové populace není udržitelný. Kromě toho Organizace spojených národů předpovídá, že do roku 2050 bude přibližně 70 % světové populace soustředěno v městských oblastech, v porovnání s 54 % v roce 2014. Tento obrovský nárůst urbanizace lze řešit pouze technologickými a digitálními systémy, které vytvářejí chytrá a udržitelná města.

A P C B PROUDOVÝ TRANSFORMÁTOR S DĚLENÝM JÁDREM, WATTROUTER KOMPATIBILNÍ - Neznámý vydavatel (2016)

NÁVOD K POUŽITÍ. Proudový transformátor je určen pro instalace WATTrouterů v místech, kde by bylo obtížné umístit originální měřicí modul WATTrouteru, nebo kde není možné nebo snadné rozpojit primární fázové vodiče ....

A P C B SCHRACK: Záložní zdroje UPS 2016 - Neznámý vydavatel (2016)

Sortiment výrobků UPS. Příslušenství k UPS. Vysvětlivky k ikonám UPS. Tabulka pro výběr UPS a přepínačů UPS. Tabulka pro výběr příslušenství k UPS. Všeobecné informace. Oblasti použití UPS. Řada UPS GENIO Eco – 600VA až 3000VA. Řada UPS GENIO Online – 0,7kVA až 20kVA. Řada UPS AVARA – 10kVA až 800kVA. Software a příslušenství k UPS. Příklady komunikace UPS s počítači nebo řídicími jednotkami ...