ČSN 34 3800 Revize elektrických zařízení a hromosvodů

Dostupnost: A P C B | Kategorie: Norma  | Tento dokument chci!

Tato norma platí pro revize veškerých elektrických zařízení a hromosvodů, jakož i pro zařízení k odvádění elektrostatických nábojů, včetně příslušných uzemnění (dále jen elektrická zařízení). Revize elektrických zařízení jsou základní součástí řádné údržby. Revize slouží především jako základní podklad pro provádění preventivních a generálních oprav, jakož i pro uvádění nových a rekonstruovaných elektrických zařízení do provozu. Výjimky z této normy povoluje příslušný státní odborný technický dozor.


Jak získat tento dokument?