Příručka pro revizní techniky elektrických zařízení včetně hromosvodů #2

Dostupnost: A P C B | Kategorie: Kniha  | Tento dokument chci!

Úrazy elektřinou lze předpokládat už od samých počátků lidské existenoe. Jistě už tehdy docházelo k zasažení člověka bleskem, tyto případy i samotný imposantní jev jakým jsou atmosférické výboje přibouřce daly popud k náboženskému využíváni těchto jevů. Elektrický gradient v suchém pouštním vzduchu před bouří je tak veliký, že náboj na náhodných nebo i záměrně vytvořených kondensátorech mohl omráčit nebo i zabít člověka. Takovým záměrně vytvořeným kondensátorem byla pravděpodobné i "archa úmluvy" popsaná dost podrobně v bibli v 2. knize '‘Exodus" /1450 před n.l./ ...


Jak získat tento dokument?