Provádění revizí elektrických instalací do 1000V v prostorech bez nebezpečí výbuchu

Dostupnost: A P C B | Kategorie: Kniha  | Tento dokument chci!

Tato příručka v prvé části uvedenou CSN 33 2000-6 ed. 2 komentuje, pokud možno srozumitelnou formou včetně vazeb jejich ustanovení na ustanovení ČSN 331500. Postupy při provádění výchozích revizí elektrických instalací jsou aplikovatelné i na provádění jejich pravidelných revizí. Proto má tato příručka všeobecnější platnost než pouze pro provádění výchozích revizí elektrických instalací.


Jak získat tento dokument?