PU 191 pro rychlá měření silnoproudých elektrických instalací

Dostupnost: A P C B | Kategorie: Návody k obsluze  | Tento dokument chci!

Přístroj PU 191 je určen pro rychlá měření silnoproudých elektrických instalací jednofázových nebo třífázových s fázovým napětím 190 až 260V a pro zkoušení proudových chráničů všech typů - nezpožděných (-), zpožděných (G) i selektivních (S). Je napájen z baterií nebo akumulátorů ...