Směrnice pro měřicí přístroje (Measuring Instruments Directive – MID)

Dostupnost: A P C B | Kategorie: Leták / Datasheet  | Tento dokument chci!

Směrnice pro měřicí přístroje (MID) představuje relativně nový pojem v oblasti měřicích přístrojů. Byla zavedena Evropskou komisí v roce 2004, s cílem podpořit volný prodej měřicích přístrojů a stanovit obecná pravidla pro jejich používání. Byla pak vydána jako evropská směrnice 2004/22/EC a vstoupila v platnost k 30. říjnu 2006.Měřicí přístroje musí splňovat základní podmínky směrnice, plus navíc požadavky jednoho z deseti přístrojově-specifických dodatků. U elektroměrů se jedná o dodatek MI-003 (elektroměry činné energie). Elektroměry použité pro fakturační účely musí mít ...