IOT a dálkové odečty vodoměrů a měřičů energií

Dostupnost: A P C B | Kategorie: Leták / Datasheet  | Tento dokument chci!

Bezdrátový sběr dat z vodoměrů (bytových, domovníchi průmyslových), elektroměrů, plynoměrůa měřičů tepla ...