Elektromery EQ C11 – jednoduché a kompaktní

Dostupnost: A P C B | Kategorie: Leták / Datasheet  | Tento dokument chci!

Elektroměry EQ, řady C11, jsou kompaktní elektroměry pro jednofázová měření. C11 se instaluje na lištu DIN a je vhodný pro zabudování do distribučních rozvaděčů a malých domovních rozvaděčů, jako elektroměr pro široký rozsah aplikací.