ABB EPJ - Domovní strážce Busch-Wächter Master LINE

Dostupnost: A P C B | Kategorie: Montážní návody  | Tento dokument chci!

Návod k instalaci a používání. Domovní strážce je pasivní infračervený snímač pohybu se spínacím výstupem. Oblast zachycení je přitom ovlivňována následujícími činiteli:- místo a výška instalace přístroje (též natočení či náklon snímače),- směr a rychlost chůze v oblasti zachycení aj. Osoby, zvířata i zahřáté předměty vyzařují tepelné záření (v infračervené oblasti), které je prolidské oko neviditelné. Vstoupí-li do oblasti zachycení, změní se snímaný tepelný obraz. Přístrojna tyto změny reaguje a zapne připojený spotřebič (např. svítidlo) na tak dlouho, dokud zdroj tepla oblast zachycení opět neopustí, příp. v ní nezůstane bez pohybu.Zabudovaný časový člen navíc určuje zpoždění vypnutí, tj. dobu, po kterou připojené zařízení ještě zůstane zapnuto od okamžiku, kdy snímač přestane registrovat pohyb.