Indukční snímač otáčení

Dostupnost: A P C B | Kategorie: Leták / Datasheet  | Tento dokument chci!

Indukční snímač otáčení je určen k měření otáček, směru neboperiody periodického pohybu feromagnetických předmětů nebo ksignalizaci změny rychlosti otáčení hřídelí (zrychlení, zpomalení,zastavení).