Ultrazvukový anemometr

Dostupnost: A P C B | Kategorie: Diplomové, bakalářské práce  | Tento dokument chci!

Práce popisuje principy a problémy při realizaci ultrazvukového anemometru. Je popsán princip výpočtu rychlosti větru a následné korekce výpočtu. Pro realizaci jsou využity ultrazvukové sensory a microcontrolér ARM Cortex-M3. Práce se zabývá generováním PWM signálu, jeho analogovou filtrací, zesílením a odvysíláním. Na přijímací straně jeto nízkonapěťový zesilovač a komparátor. Vyvíjený kód je popsán pomocí vývojového diagramu.


Jak získat tento dokument?