CONTRINEX systému RFID

Dostupnost: A P C B | Kategorie: Leták / Datasheet  | Tento dokument chci!

Tento systém je určen pro přenos důležitých informací v průmyslu všude tam, kde jsou přesunovány předměty nebo materiály, například na výrobních linkách. Systém se skládá ze tří základních komponent, kterými jsou: datové nosiče, čtecí a zapisovací hlavy a vyhodnocovací moduly.