10 hloupých věcí, které dělají chytří lidé při provádění elektrických měření

Dostupnost: A P C B | Kategorie: Leták / Datasheet  | Tento dokument chci!

Každý, kdo se profesně zabývá prací s elektřinou, se rychle naučí zdravému respektu ke všem součástem, u kterých je sebemenší pravděpodobnost, že jsou pod elektrickým napětím. Tlak na včasné dokončení práce nebo na uvedení zařízení životně důležitého pro splnění úkolu do provozu často vede k nedbalosti a neobvyklým chybám, jichž se dopouštějí i ti nejzkušenější elektrikáři. Následující seznam byl připraven jako stručná rekapitulace toho, co se nemá dělat při provádění elektrických měření.


Jak získat tento dokument?