COMET Katalog měřicí techniky

Dostupnost: A P C B | Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

COMET SYSTEM, s.r.o. je česká společnost zabývající se výrobou měřící techniky již od roku 1991. Přístroje COMET jsou navrženy pro velice přesná měření. Nedělitelnou součástí každého měřicího přístroje je kalibrační list COMET dle ČSN/EN 17025 zdarma, což je pro mnoho našich zákazníků výhodou. Přístroje je možné uživatelsky justovat a provést následnou kalibraci, tím je zaručena dlouhodobá přesnost měření našich přístrojů. Dále je možné ověření přístrojů v nezávislé akreditované kalibrační laboratoři. Většina našich přístrojů je vybavena displejem pro okamžité zobrazení aktuálních naměřených hodnot. Je možno nastavit hranice alarmů (horní a dolní mez) a v případě překročení podat informaci o alarmu výstupem na relé, e-mailem, SMS zprávou nebo SNMP trapem. Přístroje je možno použít nejen pro měření, ale také pro regulaci a dlouhodobé monitorování v aplikacích, kdejedůležitá přesnost a spolehlivost.


Jak získat tento dokument?