Lokalizace chyb kabelů s technologiemi BAUR

Dostupnost: A P C B | Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Poruchy kabelových sítí jsou nevyhnutelným jevem. Rostoucíspotřeba elektřiny, vysoké zatížení, zastaralost,podinvestovanost, náročné prostředí a husté osídlení – všechnytyto faktury dále zvyšují důležitost rychlé a spolehlivé lokalizacechyb kabelů. Jedná se o mimořádně komplexní výzvu –výsledkem kombinace příčin, typů kabelů, struktury sítě, úrovnínapětí a okolních podmínek je téměř nekonečné množstvímožných chyb. Každá porucha má za následek větší či menšínáklady a stres – třeba při čekání obnovu zásobování elektřinou,při zbytečných odstávkách strojů, při pohledu na rozkopané ulice, při čekání v dopravních zácpách nebo při pohledu nanečinně postávající stavební dělníky.K lokalizaci chyb kabelů je tudíž potřeba zaškolených specialistů,kteří zase potřebují robustní, spolehlivé a flexibilní vybavení, snímž dokáží využít veškeré nezbytné metody lokalizace.