AUTOMATICKÝ MĚŘIČ VF. IMPEDANCÍ

Dostupnost: A P C B | Kategorie: Seminární práce  | Tento dokument chci!

Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací automatického měřiče vysokofrekvenčních impedancí. Přístroj pracuje v rozsahu KV až UKV pásem (3 MHz - 3 GHz) podle možností připojeného externího generátoru. Princip spočívá na můstkové metodě měření tří amplitud harmonických napětí, pomocí nichž je možné vypočítat výslednou hledanou impedanci podle algebraických rovnic. Výhodou této metody je možnost výpočtu obou složek měřené impedance, tj. její reálnou a imaginární část. Na základě této metody měření je navrženo zapojení vyhodnocovacích obvodů, které zpracovávají naměřené amplitudy z měřicího můstku a provádějí výpočet složek impedance. Jako ovládací uživatelská periferie slouží počítačová aplikace, která komunikuje s přístrojem pomocí USB rozhraní a vykonává grafickou interpretaci naměřených hodnot. Výsledkem celého projektu je kompaktní přistroj ovládaný z prostředí OS Windows s grafickým výstupem.


Jak získat tento dokument?